ciss landmeterskantoor

Ga naar de inhoud

 Ciss bvba  Landmetersbureau: specialisatie uitzetwerk/maatvoering op bouwwerven. Vca * gecertificeerd dus je partner in petrochemische omgeving,


ONTSTAAN

CISS bvba
In 1992 werd uit de individuele ervaring van vier personen een onderneming opgericht om continu een brede waaier van diensten aan de industrie en grote industriële projecten te kunnen verzekeren : Computer Integrated Survey SystemsIn 1993 vestigde deze onderneming haar kantoren in de havenstad Antwerpen, waar zij reeds bekendheid had verworven bij zowel de lokale als internationale ondernemingen en studiebureaus.


sitemap


VEILIGHEID

Aangezien onze activiteiten zich voornamelijk afspelen binnen de petrochemische industrie waar veiligheid van primordiaal belang is, kon de firma CISS niet achterblijven in een gedegen veiligheidsopleiding.

Wij zijn er ons terdege van bewust dat wij geen rol spelen in de structurele veiligheid van een chemische plant, maar door onze mensen regelmatig te wijzen op de gevaren en de correcte handeling in een noodsituatie hopen wij hen in staat te stellen zich correct en veilig te gedragen in een risicovole omgeving.Buiten de persoonlijke beschermingsmiddelen hebben al onze medewerkers een externe veiligheidsopleiding genoten. Deze inspanningen hebben er in 1995 toe geleid dat wij zonder probleem ons VCA Certificaat ontvingen.


CISS BVBA de Sevillastraat 1 2100 Deurne(België) tel +3233660056 fax +3233224555 email info@ciss.be
Terug naar de inhoud